RSS

Arhive pe categorii: Metodica

Ședința metodică a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, 2012

Astăzi, 30 august 2012 la orele 10:00 – 12:00 în incinta liceului Pușkin s-a desfășurat ședința metodică a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău. Inspectorul municipal: Maria Cotoros.

În cadrul ședinței au vorbit:

1. Maria Cotoros.

* Realizările anului de învățămînt 2010-2011. (Controalele frontale, olimpiadele desfășurate, rezultatele, ș.a

* Despre proiectările didactice de lungă durată și zilnice clasa XII-a. Sugestii metodologice.

*  Conferința Muncă Talent Cutezanță. Trebuie de antrenat mai mulți copii la această conferință!

* Concursurile municipale:                                                                                                                                                – de sector  12 ianuarie , fiecare sector la centrul său. (Sectorul Ciocana la LT. Ginta Latină)                        – municipal: 19 ianuarie turul teoretic la LT. Nicolae Iorga (clasele 6-12)   ora 8:30                                                                      26 ianuarie turul experimental la LT. Gaudeamus (clasele 7-12)  ora 8:30

* Control frontal pe parcursul anului la mai multe instituții

2. Mircea Colpagiu

Despre manualul de clasa X-a profil real. Carte nouă pentru practicum la fizică.

3. Miron Potlog

A vorbit despre rezultatele olimpiadei internaționale de fizică.

4. Burleai Valeriu

Despre Galileo Ediția a III-a (planul pe anul acesta) și informarea profesorilor și elevilor cu material olimpic pe blogul: fizicamd.wordpress.com . Data orientativă a concursului Galileo 15 decembrie. Structura concursului Galileo ediția III-a va fi ca ultima ediție.

5. Cârlig Sergiu

A vorbit despre broșurile cu lucrări practice la clasele a 6-12 și traducerea lor în l.rusă.                                                    Saitul:  fizica.md

6. Vladimir Ghețu

Culegere de probleme clasele 6-7 și a 8-9 vor ieși pe data de 3 septembrie în vînzare, iar pentru clasa X-XII pe data de 15 septembrie.

7. Beleaeva Svetlana

O carte nouă despre didactica fizicii. Doritorii s-o procure să se adreseze la doamna Beleaeva. Traducerea în l.romană va fi în curînd.

 
Scrie un comentariu

Scris de pe septembrie 2, 2012 în Metodica, Uncategorized

 

«Дидактика физики: теория и практика»

Выписка из протокола 4 от 09.02.2012. заседания Национальной Комиссии по Куррику луму Представленная работа («Дидактика физики: теория и практика») является обобщением практического опыта учителей физики мун. Кишинёва и Дрокия, ориентирована на развитие ребёнка, основана на знании дидактики и нацелена на формирование компетенций.

Работа была обсуждена Комиссией по качеству Молдавского Государственного Университета и рекомен-дована к изданию. Председатель Национального Консилиума по Куррикулуму г. Владимир Гуцу ,доктор педагогики и психологии, декан Факультета Психологии Молдавского Государственного Университета.

Рукопись книги «Дидактика физики: теория и практика» утверждена к печати приказом №90 от 20.02.2012 по Министерству Просвещения.

 
Scrie un comentariu

Scris de pe iunie 7, 2012 în Metodica

 

Seminar Metodic, LT Gaudeamus 16 mai 2012

В рамках курсовой переподготовки учителей физики Институтом Наук об Образовании был проведен семинар учителей физики по теме «Из практики осуществления компетентностного обучения физике в лицейских классах» в Теоретическом Лицее «Gaudamus» 15.05.2012.  Основная задача семинара – обсудить методологию компетентностного обучения и поделиться опытом организации физического практикума.  Организаторами и модераторами семинара были учителя физики высшей дидактической степени Беляева Светлана и Кирияк Сержиу.  Также опытом своим педагогическими находками поделился Бурляй Валериу, учитель физики второй дидактической степени.

Цель современного образования – формирование функционально грамотной личности, т.е. личности самостоятельной, познающей окружающий мир во всех его проявлениях и умеющей жить среди людей.  Следовательно, выпускник лицея – это личность, которая способна использовать все постоянно приобретаемые знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений, способная  решать самые разные возникающие в жизни задачи, опираясь при этом на собственный нравственный опыт.

Materiale:


 

POZE

Această prezentare necesită JavaScript.

 
Scrie un comentariu

Scris de pe iunie 3, 2012 în Gaudeamus, Metodica

 

Lucrări tematice, clasa X-a profil-fizmat_Gaudeamus

L-1,Cinematica.

L-2, Dinamica.

L-3, Gravitația. Echilibrul.

L-4, Impulsul mecanic.

L-5, Lucrul. Puterea.Energia mecanică.

       Soluție, Lucrul. Puterea.Energia mecanică.


 
Scrie un comentariu

Scris de pe aprilie 23, 2012 în Evaluarea, Metodica

 

Curriculum la fizică, astronomie și științe, 2011 Republica Moldova

Curriculum științe clasa V-a.

Curriculum la fizică gimnaziu clasa VI-IX.

Curriculum la fizică liceu clasa X-XII. / Куррикулум Физика 10-12 кл.

Физика. Астрономия. Методический гид для лицеев.

Fizică. Astronomie. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală.

 
Un comentariu

Scris de pe septembrie 4, 2011 în Metodica, Uncategorized